torsdag den 15. maj 2008

Besøg af en langhåret skeptiker

Komikeren Jan Gintberg slog et smut forbi Århus i går for at fortælle om sine indtryk fra et netop overstået besøg hos Mellemfolkeligt Samvirke i Kenya og MS' samarbejdspartnere dernede, PeaceNet. Som ambassadør for MS' indsamling søndag d. 18. maj, som netop går til freds- og forsoningsarbejde i Kenya, havde han fået muligheden for at opleve PeaceNets arbejde ved selvsyn. Og som en af indsamlingslederne i Århus var jeg på pletten for at høre om hans indtryk.PeaceNet er et Kenyansk netværk, der arbejder for fred og forsoning med en meget ligefrem tilgang. Netværket samler dialogvillige fra de forskellige stammer og diskuterer med udgangspunkt i for eksempel "uretfærdig fodbold", teater/ rollespil og maleri deltagernes følelser i forhold til konflikten og ikke mindst muligheder for forsoning.

Gintberg oplevede under sit korte ophold et skift fra oplevelsen af et enormt splittet land og en fornemmelse af, at der ikke var nogen vej til forsoning, til efter at have oplevet PeaceNets arbejde at have en stærk følelse af, at netværkets arbejde virkelig rykkede -og at kenyanerne faktisk ønskede forsoning og at være et samlet folk.

Det spændende ved at høre Gintberg fortælle var, at han som udgangspunkt efter eget udsagn var enormt skeptisk overfor PeaceNets "langhårede" metoder - fx "mal Kenya som du oplever det" osv. Og skeptikere som Gintberg er jo en vigtig del af målgruppen, når vi samler ind.

Oplægget mundede ud i en diskussion af, hvordan man sælger et så temmeligt "langhåret" projekt i en tid, hvor alles øjne hviler på katastroferne i Myanmar og Kina. For at støtte anskaffelse af telte, mad osv til trængende i Myanmar er alt andet lige mere akut og til at tage at føle på end rollespil, teater og "samtaleterapi" i Kenya. Så hvordan overbeviser vi danskerne om at støtte vores sag på søndag?

Et par gode bud lød sådan:
  • Det er vigtigt at bakke op om freds- og forsoningsarbejdet, så konflikterne ikke opstår igen, og vi i sidste instans ser et nyt Rwanda


  • Kenya er blandt de relativt stærke og velfungerende lande i Afrika og er på mange måder et foregangsland for de afrikanske naboer. Går det godt for Kenya, smitter det forhåbentligt af på andre afrikanske lande


  • Skræmmebilledet: Får vi ikke fred og forsoning, står de pludseligt og banker på ved den danske grænse


  • Nødhjælp er selvsagt vigtigt -men det er lige så vigtigt at støtte lande i at klare sig på sigt, så de ikke har akut brug for vores hjælp inden længe igen


  • Kenya bliver med PeaceNets arbejde uddannet i noget så basalt og essentielt som demokrati og der opbygges et stærkt netværk og folkelig forankring bottom-up


Det bliver spændende at se, om det lykkes os at få disse budskaber igennem på søndag!


Læs mere:


Se mere:

Bonus-info:

Indsamlingen i Århus er mere end bare en indsamling - et større program er planlagt. Lørdag fra kl 11 vil Strøget og Store Torv i Århus blive invaderet af MS-frivillige, der markerer indsamlingen. Søndag efter indsamlingen (som er fra 11-14), er der fælles kaffe/ kage og afrikansk live-musik med seks personers band i studenterhuset fra kl 14-17. Fra kl 19 er der hygge for indsamlere og indsamlingsledere på Café Smagløs, hvor der blandt andet kåres årets indsamler.


Ingen kommentarer: